Danh mục sản phẩm

Micro không dây Shure UGX20II chất lượng cao

  31/07/2019    Lượt xem : 1685    Giá : 2.800.000đ

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước

Micro không dây Shure UGX10II chất lượng cao

  31/07/2019    Lượt xem : 1627    Giá : 2.800.000đ

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước

Micro không dây Shure - UGX9II siêu nhạy

  31/07/2019    Lượt xem : 1955    Giá : 2.800.000đ

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước

Micro không dây Shure - UGX8II độ bền cao

  31/07/2019    Lượt xem : 1679    Giá : 2.800.000đ

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước

Micro không dây SK - 658 chuẩn, giá rẻ nhất

  31/07/2019    Lượt xem : 1555

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước

Micro không dây SK - A68 siêu bền, hát hay

  31/07/2019    Lượt xem : 1653

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước

Micro không dây SK - 638 giá rẻ

  31/07/2019    Lượt xem : 1586

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước

Micro không dây SK - A38a chuẩn

  31/07/2019    Lượt xem : 1625

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước

Micro không dây SK - A28 độ nhạy cao

  31/07/2019    Lượt xem : 1632

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước

Micro không dây SK - 628

  31/07/2019    Lượt xem : 1646

Việt Hưng Audio (0963742828 - 0988970666) cung cấp dòng micro không dây chất lượng cao, kết nối ổn định, tiếng khỏe và trong, giá bán buôn rẻ nhất cả nước