Danh mục sản phẩm

Giải pháp âm thanh sân vận động AAV

  28/04/2018

Giải pháp này có thể áp dụng được ở các sân vận động để đáp ứng nhu cầu phát sóng. Giải pháp có các chức năng như phát sóng khẩn cấp, thông báo và phát sóng nền. Máy chủ điều khiển chính được đặt ở phòng điều khiển sân vận động và loa được đặt ở những nơi