Danh mục sản phẩm

Hệ thống âm thanh IP

  24/04/2018

Hệ thống âm thanh dựa trên IP , hỗ trợ chạy tự động ngoại tuyến.Kiểm soát 200 vùng cá nhân và nhóm. Có sẵn tất cả các loại thiết bị đầu cuối IP: Máy chủ điều khiển IP, Loa IP, Loa IP POE, Trạm nhắn tin từ xa IP,...