logo

Giải pháp hội nghị kỹ thuật số thông minh

Giải pháp hội nghị kỹ thuật số thông minh được cung cấp bởi D62 Digital Conference System. Giải pháp có thể áp dụng cho các hội nghị với nhiều chức năng như thảo luận, theo dõi, diễn giải nhiều người, bỏ phiếu...

Giải pháp hội nghị kỹ thuật số thông minh được cung cấp bởi D62 Digital Conference System. Giải pháp có thể áp dụng cho các hội nghị với nhiều chức năng như thảo luận, theo dõi, diễn giải nhiều người, bỏ phiếu...

Đặc điểm, tính năng

Đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 60914;
Với các chức năng phát biểu và thảo luận;
Hệ thống có thể kết nối tối đa 128 micro hội nghị và có thể tăng tối đa lên 4096 bằng cách mở rộng;Hệ thống có thể Số người phát ngôn (1/2/3/4/5/6) có thể điều khiển được;
Bảng cảm ứng TFT 4.3 ";
Hội nghị tích hợp sẵn đa ngôn. Một máy chủ có thể kết nối và đồng thời giải thích lên đến 11 ngôn ngữ;
Ngôn ngữ tích hợp sẵn cho các đại biểu có thể lựa chọn các kênh ngôn ngữ khác nhau;
Chức năng camera sau tự động liên kết với nhau.