Danh mục sản phẩm

Giải pháp phát sóng bệnh viện AAV

  26/04/2018

Giải pháp phát sóng bệnh viện AAV này có thể áp dụng nhu cầu phát sóng công khai. Giải pháp có thể thực hiện được các chứng năng cơ bản như thông báo, thông báo khẩn cấp, pháp sóng nền. Máy chủ điều khiển chính được đặt trong phòng điều khiển trong khi lo