Danh mục sản phẩm

Giải pháp phát sóng khách sạn AAV

  26/04/2018

Giải pháp phát sóng công cộng này được áp dụng trong các khách sạn để đáp ứng nhu cầu phát sóng công khai. Giải pháp có nhiều chức năng như phát sóng khẩn cấp, thông báo kinh doanh, phát sóng nền. Các máy chủ điều khiển chính được đặt trong phòng điều khi