Danh mục sản phẩm

Giải pháp hội nghị kỹ thuật số thông minh

  24/04/2018

Giải pháp hội nghị kỹ thuật số thông minh được cung cấp bởi D62 Digital Conference System. Giải pháp có thể áp dụng cho các hội nghị với nhiều chức năng như thảo luận, theo dõi, diễn giải nhiều người, bỏ phiếu...

Giải pháp hội nghị không cần sử dụng giấy tờ

  24/04/2018

Đây là một giải pháp thông minh cho hội nghị không cần giấy tờ được cung cấp bởi D9001 Intelligent Conference Server. Giải pháp được sử dụng trong các hội nghị không cần đến giấy tờ cùng với các chức năng như thảo luận, theo dõi, diễn giải, hay bỏ phiếu..