logo

Giải pháp hội nghị không cần sử dụng giấy tờ

Đây là một giải pháp thông minh cho hội nghị không cần giấy tờ được cung cấp bởi D9001 Intelligent Conference Server. Giải pháp được sử dụng trong các hội nghị không cần đến giấy tờ cùng với các chức năng như thảo luận, theo dõi, diễn giải, hay bỏ phiếu..

Đây là một giải pháp thông minh cho hội nghị không cần giấy tờ được cung cấp bởi AAV. Giải pháp được sử dụng trong các hội nghị không cần đến giấy tờ cùng với các chức năng như thảo luận, theo dõi, diễn giải, hay bỏ phiếu...
Đặc điểm, tính năng
Có thể kiểm soát 1-64 hội viên;
Có thể điều khiển 1-128 thiết bị đầu cuối với chức năng truyền và sao lưu dữ liệu;
Hỗ trợ 4 đầu vào video;
D8015H, màn hình kép, màn hình cảm ứng điện dung HD 15,6 ”và màn hình 7” ở mặt sau;
D8111R, thiết bị đầu cuối hội nghị tích hợp máy tính để bàn, thiết kế siêu mỏng, với bút cảm ứng, chạy tối đa 4 giờ với pin tích hợp;
D8115T, 15,6 ”thiết bị đầu cuối hội nghị tích hợp lên xuống, thiết kế siêu mỏng, với bút cảm ứng;
D8015R, màn hình kép với màn hình chính 15,6 ”và màn hình 7” ở mặt sau;
D7022E, một bên hiển thị tên, vị trí và tên công ty của một người (cũng hiển thị các ký tự viết tay), mặt kia hiển thị nội dung như chương trình hội nghị, dịch vụ cuộc gọi và thông báo,...